Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-02-14 Stoppdatum 1999-02-14
Mängd (ton): 5,95 Kostnad totalt: 4289
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: