Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-03-24 Stoppdatum 2003-03-24
Mängd (ton): 6,12 Kostnad totalt: 4871
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: