Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSJÖN, 660208 129859 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-07-05 Stoppdatum 2013-07-05
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 8915
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: