Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: PIGGASJÖN, 626213 141914 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-10 Stoppdatum 2009-03-10
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt: 5733
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: