Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Bjurshultagöl, 098476 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-22 Stoppdatum 2013-10-22
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1440
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: