Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 63, 9_63B Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-25 Stoppdatum 2013-04-30
Mängd (ton): 7,20 Kostnad totalt: 15120
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: