Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark 88, 9_88 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-25 Stoppdatum 2013-04-30
Mängd (ton): 10,80 Kostnad totalt: 22680
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: