Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KVARNSJÖN, 638914153906 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-12 Stoppdatum 2013-03-12
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 17339
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: