Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-04-21 Stoppdatum 1998-04-21
Mängd (ton): 34,02 Kostnad totalt: 19323
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: