Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-03-12 Stoppdatum 2009-03-12
Mängd (ton): 10,69 Kostnad totalt: 11576
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: