Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-02-16 Stoppdatum 2010-02-16
Mängd (ton): 10,79 Kostnad totalt: 14048
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: