Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YTTRE ARASJÖN, 626252 144150 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-04-05 Stoppdatum 2007-04-05
Mängd (ton): 11,00 Kostnad totalt: 11680
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,1
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: