Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-09 Stoppdatum 2013-11-09
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1655
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: