Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GÅRDSJÖN, 663093 135856 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-29 Stoppdatum 2013-10-29
Mängd (ton): 34,43 Kostnad totalt: 28577
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: