Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSSJASJÖN, 628038 135486 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-04-11 Stoppdatum 2013-04-13
Mängd (ton): 14,20 Kostnad totalt: 19823
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: