Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 356, 07VM356 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-01-01 Stoppdatum 2013-12-31
Mängd (ton): 14,96 Kostnad totalt: 20884
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: