Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Dunhammaregylet, mi016 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-26 Stoppdatum 2013-02-26
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 2997
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: