Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Södra Rudegöl, ly033 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-04 Stoppdatum 2013-03-04
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1515
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: