Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lindwallska sjön, våtmark, ly048 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-04 Stoppdatum 2013-03-04
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4561
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: