Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Älmtasjön, ly040 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-05-01 Stoppdatum 2013-05-01
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 22965
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: