Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Agngylet, sk009 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-21 Stoppdatum 2013-02-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4827
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: