Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hörnsjön, sk071 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-21 Stoppdatum 2013-02-21
Mängd (ton): 15,45 Kostnad totalt: 24859
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: