Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, br005 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-28 Stoppdatum 2013-02-28
Mängd (ton): 8,69 Kostnad totalt: 12948
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: