Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långgölen, li011 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-02 Stoppdatum 2013-03-02
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3099
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: