Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mogölen, na003 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-02-28 Stoppdatum 2013-02-28
Mängd (ton): 3,02 Kostnad totalt: 4500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: