Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Boklången, ro006 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-03-03 Stoppdatum 2013-03-03
Mängd (ton): 4,05 Kostnad totalt: 6049
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: