Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb036vm , 2480brännb036vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-24 Stoppdatum 2013-11-24
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1886
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: