Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb037vm , 2480brännb037vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-24 Stoppdatum 2013-11-24
Mängd (ton): 3,97 Kostnad totalt: 7542
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: