Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480brännb038vm , 2480brännb038vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-24 Stoppdatum 2013-11-24
Mängd (ton): 2,98 Kostnad totalt: 5657
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: