Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480deger009vm , 2480deger009vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-04 Stoppdatum 2013-12-04
Mängd (ton): 6,75 Kostnad totalt: 12822
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: