Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån055vm , 2480gravån055vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-01 Stoppdatum 2013-12-01
Mängd (ton): 5,76 Kostnad totalt: 10937
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: