Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480idebä014vm , 2480idebä014vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-18 Stoppdatum 2013-11-18
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 3771
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: