Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm075vm , 2480klappm075vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-23 Stoppdatum 2013-11-23
Mängd (ton): 8,05 Kostnad totalt: 15274
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: