Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480klappm138vm , 2480klappm138vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-20 Stoppdatum 2013-11-20
Mängd (ton): 7,15 Kostnad totalt: 13576
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: