Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb006vm , 2480malb006vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-19 Stoppdatum 2013-11-19
Mängd (ton): 7,05 Kostnad totalt: 13388
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: