Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb008vm , 2480malb008vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-19 Stoppdatum 2013-11-19
Mängd (ton): 5,96 Kostnad totalt: 11314
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: