Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480malb022vm , 2480malb022vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-11-18 Stoppdatum 2013-11-18
Mängd (ton): 10,73 Kostnad totalt: 20365
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: