Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb004vm , 2482malb004vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-23 Stoppdatum 2013-10-23
Mängd (ton): 7,95 Kostnad totalt: 15435
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: