Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb006vm , 2482malb006vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-23 Stoppdatum 2013-10-23
Mängd (ton): 8,25 Kostnad totalt: 16014
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: