Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482malb033vm , 2482malb033vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-22 Stoppdatum 2013-10-22
Mängd (ton): 11,92 Kostnad totalt: 23152
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: