Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2482rotb017vm , 2482rotb017vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-28 Stoppdatum 2013-10-28
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1929
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: