Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN , 706352-166736 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-21 Stoppdatum 2013-09-21
Mängd (ton): 20,13 Kostnad totalt: 29108
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: