Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FINNTRÄSKET , 723190-174601 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-12 Stoppdatum 2013-09-12
Mängd (ton): 54,44 Kostnad totalt: 64100
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: