Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOLMSJÖN , 714175-175167 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-10-30 Stoppdatum 2013-10-30
Mängd (ton): 3,89 Kostnad totalt: 7139
Kalkmedel: Dolomit <0,1 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: