Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: INNER-BJÄNNSJÖN , 708824-166421 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-11 Stoppdatum 2013-12-11
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 5687
Kalkmedel: Dolomit <0,1 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: