Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-BJURVATTNET , 708873-165460 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-11 Stoppdatum 2013-12-11
Mängd (ton): 1,57 Kostnad totalt: 2757
Kalkmedel: Dolomit <0,1 mm CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Sala Metod: Flyg
Kommentar: