Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNG-VISKASJÖN , 710331-164152 Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-09-18 Stoppdatum 2013-09-18
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 12490
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: