Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401klubb023vm , 2401klubb023vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2014-03-12 Stoppdatum 2014-03-12
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1891
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: