Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar008vm , 2401levar008vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-13 Stoppdatum 2013-12-13
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 3970
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: