Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2401levar017vm , 2401levar017vm Budgetår: 2013
Startdatum: 2013-12-14 Stoppdatum 2013-12-14
Mängd (ton): 4,77 Kostnad totalt: 9075
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,7
Kalkursprung: Rugen Metod: Flyg
Kommentar: